Kwaliteit en professionaliteit zijn gegarandeerd als u zaken doet met een NVKL-erkende installateur.
Als u een geschil heeft met een NVKL-installateur kunt u als particulier of bedrijf terecht bij:

  • De Stichting Geschillencommissie Airconditioning voor particulieren
  • De Stichting Geschillencommissie Koude en Klimaat voor de zakelijke markt

Geschillencommissie Airconditioning voor particulieren

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die bijvoorbeeld de airconditioning in uw woning hebben aangelegd.
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De airconditioning in uw woning
  • De apparatuur dat zorgt voor het klimaat in uw woning
  • De aanleg of een reparatie hiervan
  • Meer- of minderwerk bij de aanleg hiervan

Geschillencommissie Koude en Klimaat voor de zakelijke markt

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen een bedrijf op het gebied van koudetechniek of klimaatbeheersing.
De onderwerpen die de commissie behandelt hebben betrekking op de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering, zoals de plaatsing en werking van het systeem.

Hoe werkt De Geschillencommissie?

U heeft een klacht over een product of dienst. U probeert eerst met de ondernemer de klacht op te lossen. Als u er samen niet uitkomt, en de ondernemer is aangesloten bij de NVKL, dan kunt u een klacht indienen bij De Geschillencommissie. Een uitspraak van de Commissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. In verreweg de meeste gevallen worden beslissingen van de Commissie zonder meer opgevolgd. Mocht echter een bedrijf weigeren de uitspraak na te komen, zonder de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, dan kan voor de uitvoering van de beslissing een beroep worden gedaan op de nakomings-garantieregeling van de NVKL. Het bindend advies moet betrekking hebben op een geschil dat voortvloeit uit een transactie, gesloten in de periode dat het bedrijf lid is of was van de NVKL.

Meer informatie

Meer informatie over de geschillenregeling van de NVKL kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl of via telefoonnummer 070 – 310 5310.