Klachtenformulier
Indien u een klacht heeft over B & S koeltechniek en airconditioning B.V die u kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier. Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen we naar onze klachtenprocedure.

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Datum: 30-5-2023